Goverdose 2.0

–Zvvycięzcy

Zvvycięzcy

Myślą przewodnią projektu ZVVYCIĘZCY/VVINNERS jest unikalne zestawienie polskich zwycięstw, które przeszły do legendy i inspirują kolejne pokolenia Polaków.