Goverdose 2.0

–Deck

Deck

54 prace, 43 artystów - nasz pierwszy, drukowany mikro-album - http://preorder.goverdose.com