goverdose.pl

goverdose.pl

Przewodniki w formie komiksowej

Przewodniki w formie komiksowej

Przewodnik podatku od własności nieruchomości przez nierezydent podmiotów w Hiszpanii

W Hiszpanii, ogólnie rzecz biorąc, podatek od własności nieruchomości przez podmioty zagraniczne jest naładowany. Poniżej znajduje się krótki przewodnik niektóre z punktów, które należy pamiętać.

Począwszy od 2011 roku stawka podatku od własności nieruchomości przez podmioty zagraniczne wynosi 3%, który jest pobierany co roku na „wartości ewidencyjnej” (oficjalna wartość nieruchomości według samorządzie i Rady) na dzień 31 grudnia każdego roku i płatne w ciągu następnego miesiąca stycznia.http://epo-serwis.pl/serwis_opon.php Podatek ten może zostać odliczona przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Następujące podmioty są jednak zwolnione z płacenia tego podatku:

• zagraniczne rządy i instytucje publiczne i organizacje międzynarodowe (w rzeczywistości są one zwolnione od dnia złożenia zeznania podatkowego w tym celu);

• Podmioty, które mają swoje miejsce zamieszkania w krajach, które podpisały umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Hiszpanii, a które obejmują wymianę klauzuli informacyjnej . Podmioty te są zwolnione z płacenia podatku pod warunkiem, że osoby, które bezpośrednio lub pośrednio są właścicielami kapitału zakładowego jednostki hiszpańskie są mieszkańcy lub mogą kwalifikować się do stosowania o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym klauzuli wymiany informacji;

• Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie stałego, które można odróżnić od zwykłego gospodarstwa nieruchomości;

• Firmy, które są wymienione w oficjalnie uznanej giełdzie papierów wartościowych. Jest to również miejsce w przypadku, nawet gdy własność jest utrzymywane za pośrednictwem korporacji z prawem do stosowania umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawierającą klauzulę o wymianie informacji.

Artykuł dzięki: zakład pogrzebowy warszawa wesoła