goverdose.pl

goverdose.pl

Najbardziej znane komiksy

Najbardziej znane komiksy

Australijskim stanie Victoria ma systemu bez kompensacji winy za wypadki samochodowe. W Victoria, Świadczenia z tytułu wypadków drogowych są pokrywane przez Komisję Transportu Accident, instytucji finansowanej przez rząd państwa. Z tego powodu roszczenia odszkodowawcze wypadku samochodowym są często określane jako roszczenia TAC w tym państwie.http://klimont.com/regal-chlodniczy

Każdy udział w wypadku samochodowym w Victoria mogą być uprawnieni do odszkodowania – niezależnie od tego, czy były one odpowiedzialne za wypadek czy też nie. Kierowcy mogą nawet mieć prawo do odszkodowania, jeżeli są one poważnie rannych w międzypaństwowych samochód lub ciężarówkę albo wypadku z udziałem pojazdu zarejestrowanego w Wiktorii. Może być również możliwe do prowadzenia odrębnego roszczenia prawa zwyczajowego przeciwko kierowca, który spowodował wypadek, chociaż istnieją specyficzne kryteria, które muszą być spełnione, aby zezwolić na to. Jeśli kierowca odpowiedzialny za wypadek ponosi szkody w wyniku zderzenia, są nadal uprawnieni do wniesienia roszczenia o odszkodowanie – choć będą kwalifikowane wyłącznie dla niektórych dostępnych świadczeń.

W Victoria, roszczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku samochodowym muszą być złożone w terminie dwunastu miesięcy od dnia, w którym wystąpiła szkoda, chociaż ograniczenie to czas ten może być przedłużony do trzech lat w pewnych wyjątkowych okolicznościach. Jeżeli wnioskodawca nie jest zadowolony z orzeczenia wydanego przez Komisję Wypadków Transportu, mają dodatkowy okres 12 miesięcy do złożenia odwołania – jest liczony od daty, kiedy TAC podejmuje decyzję. Jeżeli odwołanie TAC jest konieczne, zaleca się zasięgnąć porady prawnej u adwokata, który jest akredytowanym specjalistą w zakresie prawa o szkody. W innych przypadkach TAC doświadczony prawnik może poprowadzić Cię przez proces składania reklamacji i zapewnienia, że ??otrzymasz swoje pełne uprawnienia do rekompensaty.

Artykuł dzięki: